Teksty

- Tureja liepa 15.02.2019, 21:08
- Szabelyna 07.06.2017, 12:55
- Tam stajała w polje drewa 26.02.2017, 21:33
- Kiej Maryja Wedrowala 25.01.2017, 20:55

O stronie

Witamy na stronie internetowego śpiewnika inicjatywy Piwnica Śpiewu Tradycyjnego! Jest to robocze opracowanie tekstów pieśni ludowych wykonywanych przez nas na cyklicznych spotkaniach w Krakowie.

Kontakt

<piwnica.pst@gmail.com>

webmaster:
Mateusz <czapkofan@gmail.com>

Zobacz też

- Piwnica na Facebooku