Start

Teksty

Słownik

Szukaj

1.  Wskazówki dotyczące wyszukiwania

Wyszukiwanie więcej niż jednego słowa znajdzie strony, które zawierają wszystkie z podanych słów. W celu szukania fragmentów zdania należy użyć cudzysłowów - np. "Litwo, ojczyzno moja". Cudzysłowów należy używać również wtedy, gdy chce się szukać tekstu zawierającego znaki interpunkcyjne lub inne znaki specjalne.

By ograniczyć wyszukiwanie do jednego działu, przed wpisywanym tekstem należy dodać nazwę działu, a po niej znak ukośnika - np. "Poezja/". By wyświetlić wszystkie strony witryny należy podać pojedynczy ukośnik jako cały tekst wyszukiwania.

2.  Przykłady wyszukiwania

Wpisz:a znajdziesz strony zawierające:
Ala Kotoba słowa: 'Ala' i 'kot'
"Ala Kot"wyrażenie 'Ala Kot'
Poezja/Ala'Ala' w dziale Poezja
"Poezja/Ala"wyrażenie "Poezja/Ala", w dowolnym dziale
Ala -Kot'Ala', lecz nie zawierające 'Kot'
osoby -"Ala Kot"'osoby', lecz nie zawierające wyrażenia 'Ala Kot'
Ala "-Kot"słowa 'Ala' oraz '-Kot'
Ala - Kotsłowa 'Ala', '-' oraz 'Kot'
"Kot:"słowo 'Kot', a za nim dwukropek

Niektóre znaki specjalne muszą być ujęte w cudzysłowy. Należą do nich: dwukropek (:), znak równości (=), apostrof (') i cudzysłów (").

Dostępne są także zaawansowane opcje wyszukiwania:
count=liczba
wyświetla liczba pierwszych wyników
group=dział
wyświetla tylko strony z działu dział
fmt=format
wyświetla wyniki w jednym z wybranych specjalnych formatowań
link=docelowy
wyszukuje artykuły linkujące do artykułu docelowy
order=uporządkowanie
określa kolejność wyświetlania wyników
trail=strona
wyświetla tylko strony wylistowane na stronie strona
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2009, 14:34