Start

Teksty

Słownik

A ŭ liasku

transkrypcja:

A ŭ liasku, liasku, nа żoŭtym piasku,
ref: S'wiaty wieczar, nа żoŭtym piasku.*

Pczołaczki ɦuduc', chatku budujuc',1
S'wiaty wieczar, chatku budujuc'.

Da zbudawali z tryma woknami.2
S'wiaty...

U pierwaje wakno zoraczka s'wiecic'.3

U druɦoje wakno miesjac uzojdzje4.

U trecjaje wakno soniejka ɦreje.5

Zoraczka ŭzojdzje- s'wietljeńka budzje.

Miesjac uzojdzje- widnieńka budzje.

Soniejka ŭzojdzje- cjoplieńka budzje.

*refren „S'wiaty wieczar” powtarza się po każdej zwrotce, a po nim powtarza się druga część zwrotki


zapis w łacince białoruskiej:

A ŭ lasku, u lasku, na žoŭtym piasku,

Śviaty viečar, na žoŭtym piasku.

Pčołački huduć, chatku budujuć,

Śviaty viečar...

Da zbudavali z tryma voknami.

U piervaje vakno zoračka śviecić.
U druhoje vakno miesiac uzojdzie.
U trećaje vakno soniejka hreje.

Zoračka ŭzojdzie — śvietleńka budzie.
Miesiac uzojdzie — vidnieńka budzie.
Soniejka ŭzojdzie — ciopleńka budzie.


Zapis w cyrylicy:

А ў ляску, у ляску, на жоўтым пяску
Сьвяты вечар, на жоўтым пяску.
Пчолачкі гудуць, хатку будуюць.
Да збудавалі з трыма вокнамі.
У первае вакно зорачка сьвеціць.
У другое вакно месяц узойдзе.
У трэцяе вакно сонейка грэе.
Зорачка ўзойдзе - сьветленька будзе.
Месяц узойдзе - відненька будзе.
Сонейка ўзойдзе - цёпленька будзе.

Obwód witebski

źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kolędy, Guda)

https://www.youtube.com/watch?v=IEPh59QUWMY

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2017, 12:34