Start

Teksty

Słownik

Pod harendą stoi jawor

Przed harendą1 stoi jawor

Ref: Oj lelom lelom, oj lelom

Na tym jaworze siedzi gołąb
Harendarze się przypatrują
Cóż nam za dary przyniósł gołąb
Harendarzowi tysiąc złotych
Bo mu trzeba panu raty
Harendarce dyjamenty
Jeji córce pierścień złoty
Synowi jego czapkę lisią

O.Kolberg, Krakowskie.

(kategorie: polskie, kolędy, obrzędowe)

 

1 Harenda - dzierżawa. Godpodarze nie są właścicielami swojego domu. (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 13:19