Start

Teksty

Słownik

Daj na popowoji sinożati

Daj na popowoji sinożati
Na djakowom poli że, rozsypaly
Czumaczeńky cztery wozy soli

Oj ne ma soli da j drobowkoji
Odna popelnycja że, poliubyla
Da j diwka że krasna czumaczeńka Hrycja

A wczora bula da j subotońka
Sjoɦodni nedilja że, czom na tobi
Da j czumaczeńko, soroczka ne bila

Oj ne bila, da j ne bila,
I ne bude że bila, maty stara
A sestra mala, żinka ne zchotila

Oj pojdu ż ja, da j do Dunaju, stanu
Na pesoczku, ɦej wyperu da j
Wymachaju, czumacku soroczkuай на попової сіножаті
На дяковом полі же, розсипали
Чумаченьки чтери вози солі

Ой не ма солі да й дробовкої
Одна попeльниця же, полюбила
Да й дівка же красна чумаченька Гриця

А вчора була да й суботонька
Сьогодні неділя же, чом на тобі
Да й чумаченько, сорочка не біла

Ой не біла, да й не біла,
І не буде же біла, мати стара
Й а сестра мала, жінка не зхотіла

Ой пойду ж я, да й до Дунаю, стану
На песочку, гей виперу да й
Вимахаю, чумацьку сорочку

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2015, 14:03