Start

Teksty

Słownik

Stworzona je koza

Stworzona je koza
żeby gruszki trząsać.
Koza nie chce gruszków trząsać,
gruszki nie spadają.

Stworzony je pies
żeby kozę kąsał.
A pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszków trząsać,
gruszki nie spadają.

Stworzony je kij
żeby piesa walił.
A kij nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszków trząsać,
gruszki nie spadają.

Stworzony je ogień
żeby kija palił.
Ogień nie chce kija palić, a kij nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszków trząsać,
gruszki nie spadają.

Stworzona je woda
żeby ogień zalać.
Woda nie chce ognia zalać, ogień nie chce kija palić, a kij nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszków trząsać,
gruszki nie spadają.

Stworzony je wół
żeby woda wypił.
A wół musi woda wypić, woda musi ogień zalać, ogień musi kija palić, a kij musi piesa walić, a pies musi kozę kąsać, koza musi gruszki trząsać,
gruszki pospadały.
A ja zadrę se fartuszek i do sadu zbierać gruszek.

(kategorie: polskie, lubelskie)

Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2015, 22:35