Start

Teksty

Słownik

Hej, biały Janie

Gdybyś się chciał ożenić, my ci żonkę narazić,

Hej, biały Janie!

Jest tam u Sowiny, nadobna Marysia,

Hej, ...

Ma wianeczek z róży, nie mały, nie duży,
Gdybyś się chciał ożenić, my ci żonkę naraić,
Jest tam u Kostery nadobna Elżunia,
Ma wianeczek w piwoniji, kawalerzy u niej pili,
Ma wianeczek z łobody, pójdzie za mąż przed gody,
Ma wianeczek z kapusty, pójdzie za mąż w mięsopusty,
Ma wstążeczkę szeroką, sama duża, wysoka,
Ma wstążeczkę węziutką, sama mała niziutka,
Ma wstążeczkę wokoło, objadły jej pchły czoło,
Ma wianeczek ze złota, bo uboga sierota,
Ma wianeczek z marchwiji, bo ja kawaler martwi,
Ma wianeczek z wierzby, zlała woda pół izby,
Ma wianeczek z tarek, chodzi kieby wałek,
Ma wianeczek z prosa, bo zła kieby osa,
Ma wianeczek z pszenice, będzie miala dziewczycę,
Ma wianeczek z olszaka, będzie miała chłopaka,
Ma wianeczek z pokrzywy, jej kawaler parszywy,

fragment melodii: patrz utwór nr 19

(kategorie: polskie, sandomierskie)

Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2012, 22:44