Start

Teksty

Słownik

Kak zadumał nasz kamar

Kak zadumał nasz kamar' a on ażenit'sa
Jemu noćka mała kamarju nie spitsa
Dumał, dumał nasz kamar' nabirałsa duchu
I paswatał sjabie zjelionuju muchu

Sabirałasja radnia swadiebku igrati
Tol'ka mucha kamarja nu jewo kusati
Zarydał nasz kamar' sa jetawa gorja
Palietieł nasz kamar' wa tiomnyj liesociek
Da i sieł nasz kamar' na zjelien dubociek
Da i swesił s niewo swai rućki-nożki
Pałażył gaławuszku a on na listociek

Wdrug atkiel' nie waz'mis' bujnyj wietierociek
Sduła sduła kamarja na syruju zjemlju
Tut upał nasz kamar', razbił guby-zuby
Pałamał nasz kamar' swai rućki-nożki
Padlietieli k kamarju dwie staryje moszki

Wzjali wzjali kamarja pad biełyje ruki
Pawieli kamarja wa morie kupati
w morie w morie kupati, na smiert' ubirati
Scharanili kamarja pri bal'szoj darogie
Iz magiły tarciat jewo ruki-nogi

Tut y jechali s wajny ani jenerały
Uwidali kamarja ani zarydali
I pagony swai ani pasrywali
I miedali swai ani razdarili
Aficeram swaim ani gawarili
My chatim sztoby nas tak że scharanili

pieśń kozacka, wykonywana m.in. przez zespół Stanica


Как задумал наш комарь (ансамбль Станица)

Как задумал наш комарь а он ожениться
Ему ночька мала комарю не спится
Думал, думал комарь набирался духу
И посватал сябе зеленую муху

Собиралася родня свадебку играти
Только муха комаря ну его кусати
Зарыдал наш комарь со этого горя
Полетел наш комарь во темный лесочек
Да и сел наш комарь на зелен дубочек
Да и свесил с него свои ручки-ножки
Положил головушку а он на листочек

Вдруг откель не возьмись буйный ветерочек
Сдуло сдуло комаря на сырую землю
Тут упал наш комарь, разбил губы-зубы
Поламал наш комарь свои ручки-ножки
Подлетели к комарю две старые мошки

Взяли взяли комаря под белые руки
Повели комаря во море купати
В море в море купати, на смерть убирати
Схоронили комаря при большой дороге
Из могилы торчат его руки-ноги

Тут и ехали с войны они генералы
Увидали комаря они зарыдали
И погоны свои они посрывали
И медали свои они раздарили
Офицерам своим они говорили
Мы хотим чтобы нас так же схоронили


Przekazał: Władimir Iwanow

(kategorie: kozackie)

Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2012, 14:01