Start

Teksty

Słownik

Marzaneczka rosła aże nam urosła jak sosna

Marzaneczka rosła, aże nam urosła jak sosna, jak sosna.

U Jana na końcu Marzaneczka w wieńcu,
Dokądże ją wieźć mamy gdy dróżki nie znamy.

Marzaneczka rosła...

Zawieźcie mnie dzieweczki tu na te pagóreczki,
Po tym – wrzućcie do wody, do głębokiej wody.

Marzaneczka rosła...

O Marzanno krasna radaś gęsi pasła,
Wczorajś groch warzyła, kolanoś sparzyła.

Marzaneczka rosła...

Dzisiajś w wodzie zimnej moczyć cię będziemy,
Aż do jutra rana w wodzie cię moczyć będziemy.

Marzaneczka rosła...
z Głogówka, pow. raciborski, górny Śląsk

(kategorie: polskie, śląskie, obrzędowe, wiosenne, wieśnianki, marzankowe)

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2010, 13:13