Start

Teksty

Słownik

Marzanka rosła aże nam urosła jak sosna

Marzanka rosła, aże urosła, jak sosna, jak sosna.

Nasza Marzanecka na buku, na buku
Po co żeś tam wyszoł ty guchu, ty guchu1

Marzanka rosła...

Nasza Marzanecka na dąbku, na dąbku
Po co żeś tu wyszoł, gołąbku, gołąbku
Nasza Marzanecka na dębie, na dębie
Po co żeś tam wyszoł jastrzębie, jastrzębie
Nasza Marzanecka na drągu, na drągu
Po co żeś tam wyszoł dylągu, dylągu2
Nasza Marzanecka na kole, na kole
Po co żeś tam wyszoł ty wole, ty wole
Nasza Marzanecka w sąsieku, w sąsieku
Wniesiemy se ją po leku, po leku
Nasza Marzanecka na gminie, na gminie
Wyglądo okienkiem na świnie, na świnie
Nasza Marzanecka na dachu, na dachu
Po co żeś tam wyszoł ty łachu, ty łachu
Nasza Marzanecka nadobna, nadobna
Tej strzeleckiej gofce podobna
Nasza Marzanecka jako kwiat, jako kwiat
Dziwo, dziwo jej się cały świat, cały świat
Nasza Marzanecka w piwnicy, w piwnicy
Chodzą do niej, chodzą panicy, panicy
Nasza Marzanecka jak rzaza, jak rzaza3
Godnać ona godna cesarza, cesarza
Nasza Marzaneczka już w lesie, już w lesie
Wiezie sie z cesarzem w kolesie, w kolesie
Nasza Marzanecka już rada, już rada
Bo miała już króla, cesarza, cesarza

A. Dygacz, J. Ligęza,
“Pieśni ludowe Śląska Opolskiego,” s.122

(kategorie: polskie, obrzędowe, śląskie, wiosenne)

 

1 głuchy (↑)

2 drągalu (↑)

3 uroda (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2012, 15:36