Start

Teksty

Słownik

Nie w cistom poljuszkie zładiejuszki żywut

Nie w cistom ba wot y poljuszkie oj da zładiejuszki da nu żywut | x2

Oj, tam zładiejuszki żywut...
Tam tam zładiejuszki da nu żywut oj wa sjercach naszych da balnych | x2

Ej, wa sjercach naszych balnych...
Nie w cistom ba wot y poljuszkie oj aganiociek da garit'.. | x2

Ej, aganiociek garit'...
Da u jetawa da aganioćka oj szełkawoj kawior da liażyt' | x2

Oj, szełkawoj kawior liażyt'...
Da na jetam wot y na kawrie oj mład danskoj kazak da liażyt' | x2

Ej, mład danskoj kazak liażyt'...
Da nie tak ba on y da liażyt' oj bol'na ranienoj on był | x2

Oj bol'na ranienoj on był...
Da gałowuszka da nu jawo oj wsja izrubliennaja | x2

Ej wsja izrubliennaja...
Da cierkiesoćka da nu jawo oj wsja iskrowliennaja | x2

Oj wsja iskrowliennaja...
Da wy bratcy, a wy maji bratcy, oj wy staniszniki maji | x2

Oj wy staniszniki maji...
Nie pakińtie a wy mienia bratcy, oj w ciużoj dalniej staranie | x2(Не в чистом полюшке злодеюшки живут - Старина)

Не в чистом ба вот и полюшке ой да злодеюшки да ну живут | x2

Ой, там злодеюшки живут...
Там злодеюшки да ну живут ой во сердцах наших да больных | x2

Эй, во сердцах наших больных...
Не в чистом ба вот и полюшке ой огонечек да горить; | x2

Эй, огонечек горить...
Да у етаво да огонечка ой шелковой ковер да ляжить; | x2

Ой, шелковой ковер ляжить...
Да на етом вот и на ковре ой млад донской казак да ляжить; | x2

Эй, млад донской казак ляжить...
Да не так ба он да ляжить ой больно раненой он был; | x2

Ой больно раненой он был...
Да головушка да ну яво ой вся изрубленная; | x2

Эй вся изрубленная...
Да черкесочка да ну яво ой вся искровленная; | x2

Ой вся искровленная...
Да вы братцы, а вы мои братцы, ой вы станишники мои | x2

Ой вы станишники мои...
Не покиньте а вы меня братцы, ой в чужой дальней стороне. | x2


Przekazał: Władimir Iwanow

(kategorie: kozackie)

Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2012, 13:56