Start

Teksty

Słownik

Oj Bozes mój Boze cyja jo tyz tera

Oj Bozes, mój Boze, cyja jo tyz tera,
Spojrzo moje łocki do matuli nier[az].

Spojrzo łone nieraz, a zapłaco nie dwa,
Bo ja łu matuli była sama jed[na].

Była sama jedna, jak grusycka w polu,
A tera mnie nie ma pozałować kom[u].

Pozałuje ciebzie san Pan Jezus w niebzie,
Tylo go proś ło to łuboga sierot[o].

Sierota po łojcu, sierota po matce,
Gorsam po zionusku, bo go co dziań płac[e].

Kurpie

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Barbarą Wilińską,
Kraków 2010

(kategorie: polskie, kurpiowskie, liryczne, sieroce)

Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2011, 00:35