Start

Teksty

Słownik

Połno wam snieżoczki

Połno wam snieżoczki na tałoj ziemlie lieżat'
połno wam kazaczeńki gorie gariewat'

Połno wam kazaczeńki gorie gariewat'
astawim tasku-pieczial wa tiomnam wa lesu

...
budiem prywykat' k azjackoj staranie
...
kazaki, kazaczeńki nie bojte's niczewo
...
jest u nas kazaczуńki krupa i muka
...
kaszy t sa nawarim, miarkich chl'ebaw napiczom
...
slożymsia pa dieniużki, paszliom za wińcom
...
wypjem pa riumaczkie, pazawtr'akajem
...
wypjem pa drugoj, razgawory zaw'ediom
...
wypjem my pa trietiej, z gory piesniu zapajom
...
my pajom pajom pra kazaczyje żytio
...
kazaczje żytio prawa luczsze wsiewo
...
u kazaka dom cziorna buraczka
...
żena maładaja wsio wintowoczka
...
adpusti pałkownik na wintowku pogladiet'
...
sztob maja wintowka czista smaza nabyła
...
wdarjat pa trywogie sztob zarjażena była
...
wiernyj moj tawarisz koń gariaczyj waranoj
...
s piesni rozudały my pajdom na smiertnyj boj
...
służba nasza służba cz'uża-dalnia starana
...
bujnaja gałowoszka kazaczaja służba

Zapis w cyrylicy:

Польно вам, снежочки, на талой горе лежать
Польно вам, казаченкьки, горе горевать

Польно вам, казаченкьки, горе горевать
Оставим тоску-печаль во тёмном, во лесу
...
Будем привыкать к азиатской стороне
...
казаки, казаченьки, не бойтесь ничего
...
есть у нас казаченьки, крупа и мука
...
каши-тся наварим, мягких хлебав напечём
...
сложимся по денюжки пошлём за виньсём
...
выпьем по рюмочке, позавтракаем
...
выпьем по другой, разговоры заведём
...
выпьем мы по третьей, с горы песню запоём
...
мы поём, поём про казачье житё
...
казачье житё, право лучше всего
...
у казака дом чёрна бурочка
...
жена молодая всё винтовочка
...
отпусти полковник, на винтовку поглядеть
...
штоб моя винтовка чисту смазу набила
...
вздорят по тревоге штоб заряжена была
...
верный мой товарищ конь горячий, вороной
...
с песни роздало мы пойдём на смертный бой
...
служба наша служба, чужа-дальня сторона
...
буйная головушка казачья служба

przekazał Władimir Iwanow

(kategorie: kozackie)

Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2012, 18:49