Start

Teksty

Słownik

Prowydu ja rusałoczki

Prowydu ja rusalaczki do boru,
sama wernus'e do domu.

Prowydu ja rusalaczki do jamki,
sama wernus'e do mamki.

Nate wam rusalaczki po wienku,
nie snits'e mienie do ranku.

Nate wam rusalaczki po puczku,
nie snits'e mienie wsju noczku.

Nate wam rusalaczki po miacje,
nie snits'e mienie u chacje.

(kategorie: białoruskie, poleskie, obrzędowe, rusalne)

Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2012, 20:36