Start

Teksty

Słownik

Rano rano tam zajdu za ɦoru

Rano, rano tam zajdu za ɦoru, tam zajdu za ɦoru, ra[no], u! x2
Rano, rano da udaru w dałoni, da udaru w dałoni, ra[no], u!
Rano, rano szczob dałoni szczenili, szczob dałoni szczenili de'li, ra[no], u!
Rano, rano szczob piersni zwienieli, szczob piersni zwienieli, ra[no], u!
Rano, rano szczob rusalaczki czuli, szczob rusalaczki czuli, ra[no], u!

np. Andrzej Bieńkowski, "Muzyka odnaleziona. Śpiewy Polesia. Ukraina.[CD]", nr 21 - Zespół Poliny Sydorenko, ur. wieś Riczyca, rejon Czarnobyl.

Pierwszy wers osoba rozpoczynająca obrzęd świewa dwa razy, za pierwszym razem bez zaśpiewu "rano" - wersja pani Kateryny Sinaczenko, ur. w. Reczyca, rej. Czarnobyl

(kategorie: białoruskie, poleskie, obrzędowe, rusalne)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 11:43