Start

Teksty

Słownik

Zakowała zieziela w gałązkach

Zakowała zieziela w gałązkach,
Zapłakała Aneczka we wstążkach.

Nie kuj, nie kuj ziezielo tak głośno,
Nie płacz, nie płacz Aneczko żałośno.

Zakowała zieziela na klonie,
Zapłakała Aneczka w welonie.

Zakowała zieziela lecący,
Zapłakała Anecka jadący.

Zakowała zieziela na dubie,
Zapłakała Anecka na ślubie.

Suwalszczyzna

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Barbarą Wilińską,
Kraków 2010

Zakowała zieziela w gałązkach,
Zapłakała Anecka we wstąskach.

Nie kuj, nie kuj ziezielo tak głośno,
Nie płac, nie płac Anecka załośno.

Zakowała zieziela na klonie,
Zapłakała Anecka w welonie.

Zakowała zieziela na kole
Zapłakała Anecka za stołem.

Zakowała zieziela na dubie,
Zapłakała Anecka na ślubie.

Zakowała zieziela na ganku,
Zapłakała Anecka po wianku.

Warsztaty śpiewu - Marcin Lićwinko

(kategorie: polskie, suwalskie, obrzędowe, weselne)

Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2015, 17:54