Start

Teksty

Słownik

Zieleń zieleń bujny owies

Zieleń, zieleń, bujny owies,

Hej ło-łom! Zieleń zieleń bujny owies.

Czem bujniejszy tem zieleńszy,

Hej ło-łom! Czem bujniejszy tem zieleńszy.

A w tym owsie siwy kamień,

Hej ło-łom!...

Na kamieniu luta żmija.
Kędy jedzie Jasio młody.
Chciał tę żmiję porąbać.

Ona jego pięknie prosi.
O mój Jasiu nie rąb że mnie.
Stanę ja ci się w przygodzie.

Weźmiesz żonę za wodami.
Za bystremi dunajami.
A ja tobie ją przeniosę.

I trzewiczka nie umoczę.
I sukienki nie uroszę.

Z. Gloger, Pieśni ludu, s. 16.

(kategorie: polskie, obrzędowe, konopielki)

Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2010, 19:41