Start

Teksty

Słownik

A dzje ty, Jurja, urasiŭsja

A dzie ty, Jurja, urasiŭsia,1
A dzie ty, Jurja, umačyŭsia.2
Pa barach, pa dałach chodziačy,3
A ludziam žyta rodziačy.4
Zaradzi nam Boža dobre lita 5
A ješče lepšaje za heta6


zapis w cyrylicy (trochę inna wersja):

А дзе ты, Юр'я, урасіўся,
А дзе ты, Юр'я, умачыўся.
Па барах, па далах ходзячы,
А людзям жыта родзячы.

Wieś Waławiki, rejon Oszmiańsk, obwód grodnieński
źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Менск, 2002.

(Kategorie: białoruskie, obrzędowe, jurskie, wieśnianki, Guda)

 

1 A gdzieś ty Jerzy zrosił się (↑)

2 A gdzieś ty Jerzy zamoczył się (↑)

3 Po borach, po dołach chodząc (↑)

4 ludziom żyto rodząc (↑)

5 Wyródź nam Boże dobry rok (↑)

6 a jeszcze lepszy następny (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 17:39