Start

Teksty

Słownik

A jšła Kalada pa ldu

transkrypcja:

A jszła Kaljada pa l'du.1
Kolida, kolida.

Rassypała Kaljadu pa l'du.2
Kolida, kolida.

Ty, Haliczka, nie ɦuljaj,
kaljadu sabiraj.3
Kolida, kolida.

Kaljadu sabiraj,
Swaim dzjetkam addawaj.
Kolida, kolida.

A kab jany, dzjetki,4
da razumny ras'li.5
Kolida, kolida.

Da razumny ras'li,
da szczas'liwy byli.
Kolida, kolida.

Da szczas'liwy byli,
da pasłuszny ras'li.
Kolida, kolida.


zapis w łacince białoruskiej:

A jšła Kalada pa ldu
Kolida, kolida.
Rassypała Kaladu pa ldu
Kolida, kolida.

Ty, Halička, nie ɦulaj,
Kaladu sabiraj.
Kolida, kolida.

Kaladu sabiraj,
Svaim dzietkam addavaj.
Kolida, kolida.

A kab jany, dzietki,
Da razumny raśli.
Kolida, kolida.

Da razumny raśli,
Da ščaślivy byli.
Kolida, kolida.

Da ščaślivy byli,
Da pasłušny raśli.
Kolida, kolida.

zapis w cyrylicy:

А йшла Каляда па льду
Коліда, коліда.
Рассыпала Каляду па льду
Коліда, коліда.

Ты, Галiчка, не гуляй,
Каляду сабірай.
Коліда, коліда.

Каляду сабірай,
Сваім дзеткам аддавай.
Коліда, коліда.

А каб яны, дзеткі,
Да разумны расьлі.
Коліда, коліда.

Да разумны расьлі,
Да шчасьлівы былі.
Коліда, коліда.

Да шчаслівы былі,
Да паслушны расьлі.
Коліда, коліда.

rejon wierchniedźwiński obwodu witebskiego
źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kolędy, Guda)

 

1 szła kolęda po lodzie (↑)

2 rozsypała kolędę po lodzie (w znaczeniu: podarunki, smakołyki świąteczne (↑)

3 Halinko, nie chodź sobie, zbieraj kolędę (↑)

4 żeby one, dzieci (↑)

5 rosły mądre (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 17:42