Start

Teksty

Słownik

A w poli w poli wysznia stojala

A w poli, w poli wysznia stojala
Rożdestwo Twoje - wysznia stojala

A na toj wyszni swicza palala
A z toji swiczy iskrynka wpala
A z toj iskrynky ozerce stalo
A w tim ozercy sam Boɦ kupawsja
Sam Boɦ kupawsja w zoloto wbrawsja
Ta j siw na krysli rozlożyw pys'my
Ta j staw czytaty szo liudiam daty
Kopu pszenyci na palianycy
Sze j kopu ɦreczky na perażeczky
Kopu jaczmeniu sze j ɦroszej żmenju
Sze j kopu owsa da j koliada wsja
А в полі, в полі вишня стояла
Рождество Твоє - вишня стояла

А на той вишні свіча палала
А з тої свічі іскринка впала
А з той іскринки озерце стало
А в тім озерці сам Бог купався
Сам Бог купався в золото вбрався
Та й сів на кріслі розложив письмы
Та й став читати що людям дати
Копу пшениці на паляниці
Ще й копу гречки на перажечки
Копу ячменю ще й грошей жменю
Ще й копу овса да й коляда вся

przekazał: Jura Pastuszenko

warsztaty, Kraków 2014
kategorie: ukraińskie kolędy

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015, 09:55