Start

Teksty

Słownik

Batiuszka Tieriek

Głos dolny, z wstawkami i podziałem na sylaby:

Uż ty batiuszka, da uż ty ba-atiuszka da je je oj da, uż ty nasz oj nasz ba- je je je oj nasz batiuszka
da nasz oj by- je -stroj je je oj, je je oj da je je je oj je oj da, nasz- oj bystroj da Tieriek1

Głos górny:

(Nasz- by- je -stroj da cieriek, da iszczo szto praryl, prakapal da je je oj da batiuszka nasz bystroj je je je oj bystroj Tieriek
da gory wyso- je je oj, je je oj, da je je je oj je je oj da gory wysokije)

Gory wysokije, iszczo kak na ustie u cierieka garinicza
wa sinie morie

Wa siniom morie, iszczo wykatal, batiuszka bystroj Tieriek,
bielyj gariuczy kamin

Biely gariuszy kamin, iszczo wykatal wot krasana solnyszka
so woschodu jana

So woschodu jana, iszczo tam praszli wot dobryje molodcy
i sa bataliecy

link do piosnki, choć tekst pod spodem nieco inny:
http://www.kaz-krug.ru/pesniarch/159-uztibatushkaterek

Przekazał: Władymir Iwanow

(kategorie: kozackie)

 

1 rzeka Terek (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2012, 10:34