Start

Teksty

Słownik

Chmara idzie

Chmara idzie deszcz będzie
Chmara idzie deszcz będzie
Gdzież ty ptaszku polecisz?

Polece ja w ciemny las
Żeb mnie deszczyk nie znalaz.

Nakryje sie listeczkiem
Jak panienka wianeczkiem.

Nakryje sie zielonym
Jak panienka rutwianym.

Usiąde se na klonie
Jak panienka w welonie .

Warsztaty z Ewą Grochowską , Pa-da-rach–cach, Kraków, 2011

(kategorie: polskie, lubelskie, obrzędowe)

Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2012, 15:38