Start

Teksty

Słownik

Ciornyj woron

Ciornyj woran, drug ty moj zaliotnyj,
Gdie lietał tak dalieko? (x2)*

Gdie lietał tak dalieko?
Ty prinios, prinios mnie, ciornyj woran,
Ruku biełuju s kalcom.

Ruku biełuju s kalcom…
Wyszła, wyszła, a ja na kryliećka,
Paszatnułasja sliehka.

Paszatnułasja sliehka…
Pa kaliećku druga ja uznała,
Ćja u worana ruka.

To ruka, ruka mawo miłowa,
Znat', ubit on na wajnie

Znat', ubit on na wajnie…
On ubityj ljeżyt niezarytyj
W ciużedalniej staranie.

W ciużedalniej staranie…
Wot priszoł, priszoł tuda s łapataj,
Miłastliwyj cieławiek.

Miłastliwyj cieławiek…
I zarył, zarył w adnu magiłu
Dwiesti sorak cieławiek.

I pastawił kriest on da dubowyj
I na niom on napisał:

«Zdies' lieżat, lieżat z Danu gieroi,
Sława Danskim kazakam!»

*Każda zwrotka powtarza się dwa razy w całości


Черный ворон (ансамбль Казачий Круг)

Черный ворон, друг ты мой залетный,
Где летал так далеко? (x2)*

Где летал так далеко?
Ты принес, принес мне, черный ворон,
Руку белую с кольцом.

Руку белую с кольцом…
Вышла, вышла, а я на крылечко,
Пошатнулася слегка.

Пошатнулася слегка…
По колечку друга я узнала,
Чья у ворона рука.

То рука, рука маво милова,
Знать, убит он на войне

Знать, убит он на войне…
Он убитый ляжит незарытый
В чужедальней стороне.

В чужедальней стороне…
Вот пришёл туда с лопатой,
Милостливый человек.

Ой, милостливый человек…
И зарыл в одну могилу
Двести сорок человек.

И поставил крест он да дубовый
И на нём он написал:

«Здесь лежат, лежат с Дону герои,
Слава Донским казакам!»

*Каждый куплет повторяется два раза полностью


Przekazał: Władimir Iwanow

(kategorie: kozackie)

Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2012, 20:01