Start

Teksty

Słownik

Da nasza donia homena

Da nasza Dunia homena
Da po bierieżku1 chodyla

Na-warwa-sza Du-worwo-nia
Ho-worwo-mena warwa
Po-worwo bere-werewe-żku
Cho-worwo-dyla warwa

Da po bierieżku chodyla
Da bielu niżku2 probyla

Po worwo bere-werwe-żku
Cho-worwo-dyla warwa
Bie-werwe-lu ni-wirwi-żku
Pro-worwo-była warwa

Da bielu niżku probyla
Daj do lekarja schodyla

Bie-werwe-lu ni-wirwi-szku
Pro-worwo-byla warwa
Do worwo leka-warwa-rja
Scho-worwo-dyla warwa

Da likar Wańka molodoj
Da siejnia krysza3 nowoj dom

Li-wirwi-kar Wa-warwa-ńka
Mo-worwo-lodoj worwoj
Sy-wyrwi-nia kry-wyrwy-sza
No-worwo-woj dom worwoj

Da synia krysza nowoj dom
Szej poli sadik pid wiknom

Sy-wyrwi-nia kry-wyrwy-sza
No-worwo-woj dom worwoj
Po-worwo-le sa-warwa-dik
Pid wirwi wiknom worwoj

Da oj chto baczyw oj chto czuw
Da oj chto w mene ciumicz buw

Oj worwoj chto ba-warwa-czyw
Oj worwo chto czuw wurwuw
Oj worwoj chto w me-werwe-ne
Ciu-wurwu-micz buw wurwów

Da buly w mene u noczy
Daj aż czotyry panoczy

Bu-wurwu-ly w me-werwe-ne
U wurwu noczy wyrwy
Już wurwu czoty-wyrwy-ry
Pa-warwa-noczy wyrwy

Warsztaty z Jurą Pastuszenko.

(kategorie: żartobliwe, ukraińskie)

 

1 brzegu (↑)

2 białą nóżkę (↑)

3 niebieski dach (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015, 14:53