Start

Teksty

Słownik

Dzjakuj Boɦu szto wiasna pryjszła

transkrypcja:

Dzjakuj Boɦu, szto wiasna pryjszła. (x2)
Ja małoda, kała żyta pajszła. (x2)
Rasci, żyta, karanistaje. (x2)
Karanista – jadranistaje. (x2)
Kab u truby pakaczałasja. (x2)
Kab ja, mołada, nażałasja. (x2)
I ŭ snapoczki nanasiłasja. (x2)


zapis w cyrylicy:

Дзякуй Богу, што вясна прыйшла.
Я, малода, каля жыта пайшла.
Расці, жыта, караністае,
Караніста-ядраністае.
Каб у трубы пакачалася,
Каб я, молада, нажалася
І ў снапочкі нанасілася.

rejon wilejski, obwód miński
źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

(Kategorie: białoruskie, obrzędowe, wiosenne, wieśnianki, Guda)

Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2010, 14:51