Start

Teksty

Słownik

Hej rosa dana

Świeci miesiąc, (hej rosa dana,
Świeci miesiąc) na niebie.
A puść ze mnie, (hej rosa dana,
A puść ze mnie) do siebie.

Jakże ja cię / puścić mam,
Kiej ja bidna / a tyś pan.

Po czymś żeś mnie / poznała,
Coś mnie panem / nazwała?

Poznałam cię / po mowie,
Po copecce / na głowie.

Po koniku / po wronym,
Po siodełku / czerwonym.

Jest tam gwoździk / na ścianie,
Powieś sobie / ubranie.

A copeckę, hej rosa dana,
Połóż sobie na stole.
Będziemy spać, hej rosa dana,
Będziemy spać oboje.

radomskie; z badań terenowych K.

(kategorie: polskie, radomskie, liryczne)

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2011, 14:39