Start

Teksty

Słownik

Ja w krywoho tanc a

Ja w krywoɦo tancia x2
Daj ne wywedu końcia
Daj ne wywedu ko(ńcia)

Wedu, wedu daj ne wywedu x2
Pletu, pletu daj ne wyple
Pletu, pletu daj ne wyple(tu)

Choć wywedu konec x2
Daj do swekra u dworec1
Daj do swekra u dwor(ec)


zapis w cyrylicy:

А в кривого танця х2
Дай не виведу коньця
Дай не виведу ко(ньця)

Веду, веду дай не виведу х2
Плету, плету дай не випле
Плету, плету дай не випле(ту)

Хоть виведу конец х2
Дай до свекра у дворец
Дай до свекра у двор(ец)

zabawa taneczna

(Kategorie: ukraińskie, obrzędowe, zabawy, wieśnianki, korowody)

 

1 Do świekra na podwórze (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2016, 03:50