Start

Teksty

Słownik

Jak s-pad duba, jak s-pad korynia

Jak s-pad duba, jak s-pad korynia,
Jak s-pad duba, jak s-pad korynia,
Tam woda ruczajom bie[życ'].

Bieżyc', tam woda ruczajom bieżyc',
Tam Iwanko da kania że po[jic'].

Pojic', tam Iwanko da kania że pojic',
Toji konik da wady że nie [pje].

Nie pje, toji konik da wady że nie pje,
Jon(y) jeɦo po ɦalowońcy.

Nie bij m'enie po ɦalowońcy,
Nie bij m'enie po ɦalowońcy,
Bo ja budu (j)u pryɦodo[ńcy].

Jak ty budzjesz bic' i poɦaniac(i),
Jak ty budzjesz bic' i poɦaniac',
To ja budu pomaluśku cho[dzic'].

wieś Anańczycy, rejon salihorski obwodu mińskiego

(kategorie: białoruskie, poleskie, obrzędowe, kupalne)

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2011, 08:39