Start

Teksty

Słownik

Jak z duba, z duba

Jak z duba, z duba, rano- rano,
Lacieŭ sokałka, rano- rano,
Lacieŭ jasnieńki, rano- rano,
Spajmaŭ czyraczku, rano- rano,
Krasnakryłaczku, rano- rano, (x)
A jana j molicca, rano- rano, (x)
A jana prosicca, rano- rano,
- Pusci sokałka, rano- rano, (x)
Mianie da czyraczak, rano- rano, (x)
Da krasnakryłaczak, rano- rano. (x)
Jak z dwara, z dwara, rano- rano,
Iszoŭ Miszaczka, rano- rano,
Spajmaŭ Woleczku, rano- rano,
Spajmaŭ miłuju, rano- rano,
-Pusci Miszaczka, rano- rano, (x)
Ja paɦuljać chaczu, rano- rano,
Da padrużaczak, rano- rano (x)
Da wiesjałuszaczak, rano- rano.

północne dorzecze Dźwiny

VII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizacja: Fundacja OVO
Rzepedź 2007

(kategorie: białoruskie, poleskie, obrzędowe, kupalne)

Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2011, 22:39