Start

Teksty

Słownik

Jurja! Ŭstawaj rana

transkrypcja:

Jurja! Ŭstawaj rana.
Jurja! Ŭstawaj rana.

Jurja! Ŭmyjsja bieła1. (x2)
Jurja! Waz'mi kljuczy2. (x2)
Jurja! Wyjdzi ŭ polje3. (x2)
Jurja! Adamkni zjamlju4. (x2)
Jurja! Pus'ci rasu5, (x2)
Jurja! Miadowuju6. (x2)
Jurja! Pus'ci trawu7, (x2)
Jurja! Szaŭkowuju8. (x2)


Zapis w łacince białoruskiej:

Jurja! Ŭstavaj rana.
Jurja! Ŭmyjsja bieła.
Jurja! Vaźmi klučy.
Jurja! Vyjdzi ŭ pole.
Jurja! Adamkni ziamlu.
Jurja! Puści rasu,
Jurja! Miadovuju.
Jurja! Puści travu,
Jurja! Šaŭkovuju.


Zapis w cyrylicy:

Юр'я! Ўставай рана.
Юр'я! Ўмыйся бела.
Юр'я! Вазьмі ключы.
Юр'я! Выйдзі ў поле.
Юр'я! Адамкні зямлю.
Юр'я! Пусьці расу,
Юр'я! Мядовую.
Юр'я! Пусьці траву,
Юр'я! Шаўковую.

Rejon Brasław, obwód witebski

(Kategorie: białoruskie, obrzędowe, wieśnianki, jurskie, Guda)

 

1 umyj się do czysta (↑)

2 weź klucze (↑)

3 wyjdź w pole (↑)

4 odemnknij ziemię (↑)

5 puść rosę (↑)

6 miodową (↑)

7 puść trawę (↑)

8 jedwabną (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2012, 15:14