Start

Teksty

Słownik

Na tureckich polach

Na tureckich polach tam niszczo-och nie rosciot
Na tureckich polach tam niszczo nie rosciot

Woch toku tam rosciot tol(i)ko traw(y)ka da kustowa
Och toku tam roscie tolko trawka kustowa

Woj pod tym że kustom sal(y)dat wbi(ch)taj ljeżaw
Aj pod tym że kustom saldat wbitoj leżał

Saldat wbitoj ljeżaw (e) a w jego-(och) na grudzi
A w jego na grudziech krast wojenaj leżaw

A w jego w golowie-(jech) koń woroneń(i)koj stojaw
A w(y) jego w golowie koń woroneń(i)koj stojaw

Oj leci, siwoj koń, k otco-ż j maciery ży rodnoj
Oj leci, siwoj koń, k otco j maciery rodnoj

Woj skaży, ty moj koń, szczo j żanatoj chodżu
(h)-A skaży, siwoj koń, szczo j żanatoj chodżu

Jażenila minia pula bujstren(i)kaja
A zwenczala mienie szablia j wostreń(i)kaja (x2)

wieś Toneż, rejon lelczycki, obwód homelski

Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizacja: Fundacja OVO
Rzepedź 2010

(kategorie: białoruskie, wojskowe)

Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2011, 00:28