Start

Teksty

Słownik

Ni tuczy

Ni tuczy, ni hromu a dożdżyk ide,
Kozak do diwczyny szto weczur ide. (x2)

Kozak do diwczyny szto weczur ide,
Dobryj weczur każe, szcze-j ruczku daje. (x2)

Dobryj weczur każe, szcze- j ruczku daje,
Marusyne serc’e, pożal że mene. (x2)

Marusyne serc’e pożal że mene,
Czy mnie żenitis’a, czy żdat’ na tebe. (x2)

Żenis’a kozacze jak pryszła pora,
Ja szcze-j pohulaju, bo szcze-j mołoda. (x2)

Ja szczej pohulaju, bo szcze-j mołoda,
Na druhuju wesna kalina cwiła. (x2)

Na druhuju wesnu kalina cwiła,
Ostałas’ Marus’a toj szcze-j n sama. (x2)

Ostałaś Marus’a toj szcze-j ne sama,
Ostałaś Marusi dytyna mała. (x2)

wieś Kożyno, Podlasie (pieśń znana w centralnej Ukrainie)
z nagrań własnych Julity Charytoniuk

(kategorie: podlaskie, ukraińskie, liryczne)

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2011, 13:33