Start

Teksty

Słownik

Oj ŭ harode

transkrypcja:

Oj ŭ ɦarode na perechode,

Szczodry wieczor.

Oj tam leżała ɦibkaja kładka.
A na tej kładcy wyrosła roża.
Wyrosła roża z dzjewczatom schoża1.
Wyjszła- wybieɦła krasnaja panna.
Krasnaja panna, panna Zinoczka.
Daj tuju rożu, daj paszczypała.
Swajmu liczanku pryroŭniowała2.
Joj kab ja była takaja ɦoża3.
Takaja ɦoża, jak ɦeta4 roża.
Nie poszłab-ży ja za nijakoɦo.
Daj poszłab-ży ja za takoɦo pana.
Takoɦo pana jaka ja sama.
Szczoby z konika daj nie ssiedaje.
Korol'u szapki daj nie znimaje5.


Zapis w łacince białoruskiej:

Oj ŭ harode na perechode, ščodry viečar
Oj tam lažała hibkaja kładka, ščodry...

A na tej kładcy vyrosła roža,
Vyrosła roža, z dzevčatom schoža,

Vyjšła-vybiehła krasnaja panna,
Krasnaja panna, panna Zinočka,

Daj tuju rožu daj paščypała,
Svajmu ličańku pryrouniowała,

Jak kob ja buła takaja choža,
Takaja choža jak heta roža,

Nie pošłab-žy ja za nijakoho,
Daj pošłab-žy ja za takoho pana,

Takoho pana jaka ja sama,
ščoby z konika daj nie ssiedaje,

Karalu šapki daj nie znimaje

w. Klatnaja, rejon piński obwodu brzeskiego

VIII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizator: Fundacja OVO
Rzepedź 2008.

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kolędy)

 

1 podobna do dziewczęcia (↑)

2 porównywała (↑)

3 Gdybym była taka hoża (↑)

4 ta (↑)

5 przed królem czapki nie zdejmuje (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2012, 19:26