Start

Teksty

Słownik

Oj ty rannaja pczołka

transkrypcja:

Oj ty ranniaja pczołka rano w pole litała,
Oj t'och, oj t'och, t'och, rano w pole litała.

Rano w pole litała raznocwit - trawu rwała.
Oj t'och, oj t'och, t'och, raznocwit- trawu rwała.

Raznocwit- trawu rwała ta w puczeczky w'jazała.
Oj t'och, oj t'och, t'och...

Ta w puczeczky w'jazała, sobi winczyk zwywała.

Sobi winczyk zawywała, na ɦołowoczku kłała.

Ta piszła u tanoczok, u wysznewyj sadoczok.

U wysznewomu sadoczku, tam mij mylyj ɦuljaje.

Tam mij mylyj ɦuljaje, taj na skrypoczku ɦraje.

Taj na skrypoczku ɦraje, na mene skosa poɦliadaje.

Na mene skosa poɦljadaje, na meni winczyk usychaje.

Na meni winczyk usychaje, raznocwit opadaje.

Raznocwit opadaje, siru zemlju wkrywaje.

Siru zemlju wkrywaje, dolynuszku wystiłaje.

Warsztaty pieśni ukraińskich,
prowadząca: Tatiana Sopiłka (zespół Древо),
Kraków 2008,
org. Fundacja Korzenie

(kategorie: ukraińskie, obrzędowe, wiosenne, wieśnianki)

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2010, 23:21