Start

Teksty

Słownik

Oj u polu werba rosla

Oj u polu werba rosla x2
Tam stojala diewka krasna x2
Wona krasna szej krasiwa x2
Jeji dola neszczaslywa x2

Oj pajdu ja ponad Buhom
De myj mylyj ore pluhom
Oj win ore toj wolocze
Pewno on tam jisty hocze

Zanisu ja jomu jisty
Czy win skaże dla mnie sisty
Win napiwsja i najiwsja
Czy na polu polożywsja

Czoho leżysz czom ne oresz
Czom do mene ne howorysz
A ja leżu i dumaju
Ne po mysli żinku maju

Brał ty mene w deń, ni w noczi
Baczyly szczo braly oczi

przekazał: Jura Pastuszenko, XVII Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej
(kategorie: ukraińskie, Podlasie)

Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2016, 04:18