Start

Teksty

Słownik

Pirad Piatrom

na melodię jak Piatrowa noczka malusieńka

Pirad Piatrom piatym dniom (x2)
Razɦulausia siwyj koń (x2)
Razbił kamień kapytom (x2)
A ŭ tym kamniu jedra niet (x2)
A ŭ malczakau praudy niet (x2)
Skolka w reszacie wady (x2)
Stolka ŭ malczykau praudy (x2)

Pirad Piatrom piatym dniom (x2)
Razɦulausia siwyj koń (x2)
Razbił arech kapytom (x2)
A ŭ tym arechu jadro josc (x2)
A u dziewaczak prauda josc (x2)
Wy malczaki nie lżyjcia (x2)
Dzieukam praudu każycia (x2)

rejon uszacki, obwód witebski

Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizacja: Fundacja OVO
Rzepedź 2010

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kupalne)

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2011, 08:30