Start

Teksty

Słownik

Raduj gospodarzu wesel doczekawszy

Raduj gospodarzu wesel doczekawszy,

Ref. Zielony jawor w dąbrowie.

Błogosławi(a) dom ten Chrystus zmartwychwstawszy.
Żyj pan sobie hojnie, szczęśliwie, spokojnie.
Jest u pana dziatki jak różowe kwiatki.
Bodaj każda niwa była urodziwa.
Groch, bób i pszenica żeb(y) wszystko rodziła.

Muzyka Źródeł, Kresy I. Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna [CD], nr 24.

(kategorie: polskie, obrzędowe, wiosenne, wielkanocne)

Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2012, 19:59