Start

Teksty

Słownik

Sydiw czumak na rynoczku

Sydiw czumak na rynoczku
Tam pyw czumak horiłoczku
Propyw woły, propyw wozy |
Propyw jarma, szcze j zanozy | x2
Wse czumackoje dobro |

Prokynuwsja czumak wranci
Ta j chwatywsja za karmanci
Wse kiszeni wywertaje |
A tam hroszi, czort ich maje | x2
Niczem pochwylytysja |

Skidaw czumak kożuszynu
Lyj szynkarko czetwertynu
Szynkaroczka tretsja, mnetsja |
Obernetsja, zasmejetsja | x2
Szo czu- szo czumak durak |

pieśń kozaków z Kubani


Сидів чумак на риночку (кубанские казаки)

Сидів чумак на риночку
Там пив чумак горілочку
Пропив воли, пропив вози |
Пропив ярма, ще й занози | x2
Все чумацкое добро |

Прокинувся чумак вранці
Та й хватився за карманці
Все кішені вивертає |
А там гроші, чорт їх має | x2
Нічем похвилитися |

Скідав чумак кожушину
Лий шинкарко четвертину
Шинкарочка треться, мнеться |
Обернеться, засмеється | x2
Що чу- що чумак дурак |


Przekazał: Władimir Iwanow

(kategorie: kozackie)

A w Kijewie na rynoczku

A w Kijewie na rynoczku
Tam pyw czumak horyloczku
Propyw woly, propyw wozy |
Propyw jarma, szcze j zanozy | x2
Wsje czumackoje dobro |

Prokynuwsja czumak w rance
Taj poszaryw pokarmancy
Wsi kiszeni wywertaje |
A tam hroszi, wże ne maje | x2
Niczem pochmylytsja |

Skinow czumak syraczyna
Staw szynkarko czetwertynu
Szynkaroczka tretsja, mnetsja |
Zasmejetsja, obernetsja, | x2
Szczo czumak sowsjem durak |

Wyszow czymak na mohylu
Taj pahlanow na dolynu
Stojat' woly, stojat' wozy
Leżat' jarma szej za nozy
Wsje czumackoje dobro

Zaroblju jak chot' poltynu
Taj pajidu naw krajinu
Kuplju woly, kuplju wozy
Znow sobi budu czumak

[wariant przekazał: Jura Pastuszenko

(kategorie: kozackie)

Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2014, 00:27