Start

Teksty

Słownik

Szoj na rieczkie da szoj na Rdanie

Szoj na rieczkie da szoj na Rdanie,
da szodry wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

Boża Maty da ryzy prała,
da szodryj wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

Na kalynie, da na malynie,
da szodryj wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

Pryletieły da janhol'ata,
da szodryj wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

Wziały ryzy da na kryl'ata,
da szodryj wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

Daj poniesły da pid nebesa,
da szodryj wieczor(y), dobryj wieczor(y), dobrym l'udjom(y)
na zdarowia.

(kategorie: ukraińskie, obrzędowe, kolędy)

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2010, 18:50