Start

Teksty

Słownik

Biaroza

A ŭ poli biaroza, a ŭ poli kudrawa1,
Da chto jdzie, nie minaje2, biarozu łama(je). |x2

Chto jdzie, nie minaje, biarozu łamaje,
Da ɦore tamu życie3, chto pary nie ma(je). |x2

Pojdu ja w sadoczok, traw(y)ka ziel'anieje,
Da za charoszym mużam4, żon(y)ka maładzie(je)5. |x2

Za charoszym mużam żon(y)ka maładzieje,
A nie za dob(y)rym mużam liczańko marnie(je). |x2

Wieś Anańczycy, rejon Saligorski, obwód Homel

VII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizator: Fundacja OVO
Rzepedź 2007.

(Kategorie: białoruskie, poleskie, liryczne)

 

1 bujna (↑)

2 nie mija (↑)

3 da biedę temu życie (↑)

4 z dobrym mężem (↑)

5 młodnieje (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 17:49