Start

Teksty

Słownik

Da pad mostam ryba s chwostam

transkrypcja:

Da pad mostam ryba z chwostam, wadzica lialiel'a 1,

ɦej, ɦej kasary2, wy kasaryki maje.

Maładaja dzjaŭczynaczka rabotac' nie ŭmieja.

ɦej, ɦej kasary...

Jak rabic'- nie biażyc3', żac'- nie pieraɦniecca4.
Jak paczuje- isc'i jesc'i- jak cjacjera ŭjecca5.

Na tym baku duby sjakuc', a na ɦetym treski6.
Na tym baku całujucca, a na ɦetym nie s kiem 7.

Sjakuc' duba, sjakuc' duba, kudy treski liaciac'8.
Addaj, addaj, moj tataczka, kudy woczki ɦljadzjac'9.

Sjakuc' duba, sjakuc' duba, kudy kocjacca10.
Addaj, addaj, moj tataczka, kudy chocziac'cia11.

zapis w cyrylicy:

Да пад мостам рыба с хвостам, вадзіца лялея.

Гэй, гэй, касары, вы касарыкі мае.

Маладая дзяўчыначка работаць не ўмея.
Як рабіць, не бяжыць, жаць - не перагнецца.
Як пачуе — ісьці есьці — як цяцера ўецца.
На тым баку дуба сякуць, а на гэтым трэскі.
На тым баку цалуюцца, а на гэтым не с кем.
Сякуць дуба, сякуць дуба, куды трэскі ляцяць,
Аддай, аддай, мой татачка, куды вочкі глядзяць.
Сякуць дуба, сякуць дуба, куды коцяцца.
Аддай, аддай, мой татачка, куды хочацца.

Wieś Powałaka, rejon Woronów (Voranava), obwód grodzieński

źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

(kategorie: białoruskie, żartobliwe, Guda)

 

1 pod mostem ryba ogonem wodę pomąciła (↑)

2 kosiarze (↑)

3 do roboty nie biegnie (↑)

4 nie schyli się do żęcia (↑)

5 jak usłyszy "Iść-jeść", jak cietrzew leci (↑)

6 Z tej strony rąbią dęby, na tę lecą drzazgi (↑)

7 Z tej strony się całują, a na tej nie ma z kim (↑)

8 Rąbać dąb dokąd drzazgi lecą (↑)

9 Oddaj mnie mój tatko, dokąd oczka spoglądają (↑)

10 rąbać dąb tam gdzie się potoczy (↑)

11 Oddaj mnie tatku za kogo mnie się chce (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 17:58