Start

Teksty

Słownik

De horelo kupajlo na hore

De ɦorelo kupajlo na ɦore,
da jechalo Michajlo na konio...

Da jechalo Michailo na konie,
polożylo ɦolowku na siadljo...

Polożylo ɦolow(y)ku na siadle,
oj wyszla maci pytacjo...

Oj wyszla maci pytaci,
oj synie, synie, Michajlo...

Oj synie, synie, Michajlo,
za koɦo ty ɦolowku polożo...

Za koɦo ty ɦolowku polożył,
polożył ja ɦolowyku za dzieŭku.

Polożył ja ɦolowku za dzieŭku,
da za jaje beluju pascielku.

wieś Malkawiczy, rejon hancewicki, obwód brzeski

źródło: Guda, Ігры багоў[CD], BMAgroup, 2005.

przekazano: Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizacja: Fundacja OVO
Rzepedź 2010

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kupalne)

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2011, 08:34