Start

Teksty

Słownik

Dnies pojuszcze

Dnies pojuszcze kupno ihrajmo1
Cara rożdżennoho po wsjudu proslawljajmo2
Pojuszcze, likujuszcze3
Slawa w wysznich Bohu hlaholjuszcze4

I z Wiflijema po wsjudu jdjot slawa5
Szczo zdjes rożdżajet preczystaja Djewa6
Wo wjertjepie, mjeżdu skotmi7
Christos pocziwaje dnies woploti8

A Iosif obruczennik Djewy9
Wo snie uslyszal od anhela slowy
Pojmi otrucze i matjer jeho10
Hradi hradi wo Jejipied torżestwo jeho11

Car na oslati w Jejipied wstupaje12
A Irod wojsko po wsjudu rozsylaje13
Szto byl ubijen car narożdżen14
Od Maryji Djewy dnies woploszczen15

No nie można nihdie tomu statsa16
Szto by Irod moh zdjes nasmiejatsa17
Nad Christom noworożdżennym18
Mladjencam wo jaslach polożennym19

Prystupitje bratja do Mladjenca toho20
I posluszajtje rozuma Jeho21
W rukach cwjety, na hlowach wiency22
Budjete imjeti po wsja wjeki23

pieśń w języku starocerkiewnosłowiańskim
przekazał: Jurij Pastuszenko

 

1 dziś śpiewając razem grajmy/bawmy się (↑)

2 króla narodzonego wszędzie rozsławiajmy (↑)

3 śpiewając ...[?] (↑)

4 chwała na wysokościach Bogu ...[?] (↑)

5 z Betlejem wszędzie rozchodzi się chwała (↑)

6 że dziś rodzi przeczysta Dziewica (↑)

7 w stajence, między bydlętami (↑)

8 Chrystus spoczywa[?] dziś zaistniały[?] (↑)

9 a Józef, mąż Dziewicy (↑)

10 weź Dziecię i Matkę Jego (↑)

11 podążaj[?] do Egiptu ...[?] (↑)

12 Król na osiołku do Egiptu przybywa (↑)

13 a Herod wojsko wszędzie rozsyła (↑)

14 aby został zabity Król narodzony (↑)

15 od Maryi Dziewicy dziś zaistniały[?] (↑)

16 nie można nigdy temu stać się (↑)

17 by Herod mógł dziś naśmiewać się (↑)

18 z Chrystusa noworodzonego (↑)

19 Młodzieńca w jasełkach położonego (↑)

20 przystąpcie bracia do Młodzieńca tego (↑)

21 i posłuchajcie mądrości Jego (↑)

22 w rękach kwiaty, na głowach wieńce (↑)

23 będziecie mieć po wszystkie wieki (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2014, 15:17