Start

Teksty

Słownik

Miacielica

Transkrypcja:

Miacjelica,
Kaliada.1
Nie zawiawaj s'cjeżak- darożak,
Kaliada.
Dzje s'cjeżaczka, tam kwietaczka,
Kaliada.
Dzje kustoczak, tam c'wjatoczak,
Kaliada.
Za takami ŭ jel'niczku,2
Kaliada.
Haryć, ɦaryć, Anańkawa3
barada.
A chto budzje jaje tuszyc'?4
Kaliada.
A chto ljubic', chaj toj tuszyc',5
Kaliada.
Tanieczka ljubić, ɦaj jana tuszyc',
Kaliada.


Zapis w łacince białoruskiej:

Miacielica,

Kalada.

Nie zaviavaj ściežak-darožak,

Kalada.

Dzie ściežačka, tam kvietačka,

Kalada.

Dzie kustočak, tam ćviatočak,

Kalada.

Za takami u jelničku

Kalada

Haryć, haryć Anańkava

barada.

A chto budzie jaje tušyć?

Kalada.

A chto lubić, chaj toj tušyć

Kalada.

Taniečka lubić, chaj jana tušyć,

Kalada.

Zapis w cyrylicy:

Мяцеліца,
Каляда.
Не завявай сьцежак-дарожак,
Каляда.
Дзе сьцежачка, там кветачка,
Каляда.
Дзе кусточак, там цьвяточак,
Каляда.
За такамі у ельнічку
Каляда.
Гарыць, гарыць Ананькава
барада.
А хто будзе яе тушыць?
Каляда.
А хто любіць, хай той тушыць
Каляда.
Танечка любіць, хай яна тушыць,
Каляда.

wieś Juńki, rejon postawski (Pastaŭsk) obwodu Witebskiego

źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

(Kategorie: białoruskie, obrzędowe, kolędy, Guda)

 

1 kolęda (↑)

2 za strumieniami, w jodłowym borze (↑)

3 pali się Anańkowi broda (↑)

4 kto ją będzie gasić? (↑)

5 kto kocha, niech ten gasi (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2012, 19:22