Start

Teksty

Słownik

Oj da ty kalinusza-rozmalinusza

Zob. też: Oj, da ty kalinuszka

Oj da ty kalinusza, rozmalinusza,
Oj da ty nie stoj, nie stoj na ɦoru krutoj.

Oj da ty nie stoj, nie stoj na horu krutoj,
Oj nie puskaj ɦojle na sinje morie.

Oj da na sinom morji karabel pływit,
Oj da karabel pływit jaż woda rewiot.

Oj da w tym korablu try połka sołdat,
Oj da try połka sołdat maładych rebiat.

Oj da joficjer major Boɦu mołytsia,
Oj da małodyj sołdat damoj prosytsa.

Oj da joficjer major pusci damoj,
Oj da pusci damoj k’ atu maci radnoj.

VIII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadzący: Witold Kozłowski
organizator: Fundacja OVO
Rzepedź 2008.

(kategorie: ukraińskie, rekruckie i żołnierskie)

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2010, 22:01