Start

Teksty

Słownik

Oj, da ty kalinuszka

Zob. też: Oj da ty kalinusza-rozmalinusza

Oj, da ty kalinuszka,
rozmalinuszka,
Oj, da ty nie stoj, nie stoj
Na gorie krutoj.

Oj, da ty nie stoj, nie stoj
Na gorie krutoj,
Oj, da nie puskaj goria
Wa sinjo moria.

Oj, da wa sinjom morie
Karabiel pływjot,
Oj, da karabiel pływiot,
Za karmoj wał riewiot.

Oj, da kak na tym karablju
Tri połka sołdat,
Oj, da tri połka sołdat,
Mołodych riebiat.

Oj, da kak ad’in iz nich
Bogu molit’sia,
Oj, da Bogu molit’sia,
Damoj prosit’sia.

Oj, da gienierał- major
Ty at’iec radnoj,
Oj, da ty at’iec radnoj,
Atpusci damoj.

Oj, da atpusti damoj,
Mój at’iec balnoj,
Oj, da mój at’iec balnoj,
A mat’ umierła.

Oj, da mój at’iec balnoj,
A mat’ umierła,
Oj, da maładaja żena
Synocz’ka rodiła.

Pieśń z połowy XIX wieku

VIII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadzący: Сергей Олeнкин (prowadzący zespołu Ильинская Пятниса)
organizator: Fundacja OVO
Rzepedź 2008.

(kategorie: rosyjskie, rekruckie i żołnierskie, warsztaty - Сергей Олeнкин)

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2010, 22:04