Start

Teksty

Słownik

Oj pod Kijowom pod Czernihowym

Zapis w cyrylicy rosyjskiej:

Ой под Киёвом, под Черни-гу!-ховым
Ой, люли, под Чернихо-гу!
Там ляжит брусcя, брусcця но-гу!- вая
Ой, люли, брусця нова-гу!
Брусcя новая, ясёно-гу!-вая
Ой, люли, ясёнова-гу!
Что по т(у)ом брусcю брат с сёcтро-гу!-ю ш(у)-ёл
Ой, люли брат, с сёcтрой-е, гу!
Oй брат перешёл, сёстра втону-гу!-ла
Ой, люли, сёстра втону-гу!
Ой сёстра брату слова т мов-гу!-лила
Ой, люли слова говори-гу!
Ой, не пий браця у моря гу!-воды
Ой, люли у моря вод-гу!
У моря вода - вот то кровь моя
Ой, люли вот то кровь мо-гу!
от то кровь моя горячая
Ой, люли кровь горяча-гу!
Не коси, братец, на луг-гу! травы
Ой, люли на лугу трав-гу!
На лугу трава - то коса-гу! мо(я)
То коса моя, коса русая
Ой, люли коса руса-гу!
Не топчи, братец, круты бережка
Ой, люли круты береж-гу!
Круты бережка - вот то гру-гу!дь моя
Ой, люли вот то грудь мо-гу!
Вот то грудь моя, грудь моя бе-гу!лая
Ой, люли грудь белая-гу!


transkrypcja polska:

Oj pod Kijowom, pod Czernihowom

Ref.: Oj, luli pod Czerniho-u!

Tam liażyt brussia1, brussia nowaja
Brussia nowaja, jasionowaja2
Szto po t(u)oj brussiu brat s siostroju szoł
Oj, brat pereszoł, siostra wtonu-u!-la
Oj, siostra bratu słowa t-mowilyla
Oj, ne pij braciec u mor'a u! wody
U mor'ia woda - ot to krow moja
Ot to krow moja gor'aczaja
Ne kosi braciec, na lugu trawy
Na lugu trawa to kosa moja
To kosa maja3, kosa rusaja 4
ne topczi, braciec, kruty b’ereżka5
Kruty bereżka - ot to grud’ moja6
Wot to grud’ moja bie-u!-l’aja

w. Wereszczaki, okręg briański, Wschodnie Polesie

(kategorie: wieśnianki, obrzędowe, poleskie, motyw brata i siostry)

 

1 kłoda, kładka (↑)

2 jesionowa (↑)

3 warkocz (↑)

4 w kolorze "ciemny blond" (↑)

5 Nie depcz, bracie, stromych brzegów (↑)

6 Te strome brzegi to pierś moja (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 17:37