Start

Teksty

Słownik

Szla Kupalka po wulicy

transkrypcja:

Szła Kupałka po wulicy,
Szła Kupałka po wulicy,
Prosit Iliszcza na iɦrysz[cza].

Nie pajdu ja Kupałaczka,
Nie pajdu ja Kupałaczka,
Nie pajdu ja, cjomna nocz[ka].

Budu żyto pilnowaci,
Budu żyto pilnowaci,
Sztob wiedz(i)ma nie załama[ła].

Kab wiedzma nie załamała,
Kab wiedzma nie załamała,
U karoŭ małako nie zabira[ła].

A ŭ karoŭki kruty rużki,
A ŭ karoŭki kruty rużki,
Jaj, wykale wiedzmie wocz[ki].

wieś Ananczycy, rejon saliɦorski, obwód miński

(kategorie: białoruskie, obrzędowe, kupalne)

Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2010, 18:35