Start

Teksty

Słownik

Sztoj pa moru

transkrypcja:

Szto(j) pa moru /x3/, moru sinjamu.

Szto(j) pa moru, moru sinjamu.

Tam pławała /x3/ stada biełych liebjadziej.

Tam pławała stada biełych liebjadziej.

Sa małymi / ljebiadzjatami.
Adkul’ uziaŭsja / siza-bieły aroł.
Razbiŭ stadu / ŭsjo pa sinjamu moru.
Bieły puszok / da pa niebiejku pajszoŭ.
Siza pier’je / pa zjalionamu łużku.
A chtoż ɦeta / siza pier’je sabiare?
Z’bjare pier’je / krasna dzjewica.
Swajmu drużku / da ŭ paduszaczku.
Ljaży, drużok, / da nia ɦniewajsja.
Nie za cjabie / mnie chacjełasja.
Chacjełasja / mnie za ɦożaɦa.
Za ɦożaɦa, / za rumianaɦa.
Za Waniuszku / kuczarawaɦa.


zapis w cyrylicy:

Што й па мору, мору сіняму
Там плавала стада белых лебядзей
Са малымі лебядзятамі.
Адкуль узяўся сіза-белы арол,
Разьбіў стаду ўсё па сіняму мору,
Белы пушок да па небейку пайшоў,
Сіза пер'е па зялёнаму лужку.
А хто ж гэта сіза пер'е сабярэ?
Зьбярэ пер'е красна дзевіца
Свайму дружку да ў падушачку.
Ляжы, дружок, да ня гневайся,
Не за цябе мне хацелася.
Хацелася мне за гожага,
За гожага, за румянага,
За Ванюшку кучаравага.

w. Azjaryszcza, rejon rohaczowski obwodu homelskiego

źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

VIII Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego
prowadząca: Wolha Jemieliańczyk
organizator: Fundacja OVO
Rzepedź 2008.

(kategorie: białoruskie, korowody, Guda)

Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2011, 20:50