Start

Teksty

Słownik

W Betlejem przy drodze

W Betlejem przy drodze,
jest szopa zła srodze:
A tam się rozgościła,
Matka Jezusa miła.

Z Boskiego zrządzenia,
przyszedł czas rodzenia
Synaczka przedwiecznego,
Światu pożądanego.

Wnet Anioł to sprawił,
pasterzom objawił:
Pasterze co się stało,
Bóg przyjął ludzkie ciało.

Spiesznie pobieżycie,
w Betlejem ujrzycie,
Dzieciątko pod jasłkami,
Uwite pieluszkami.

A tam osioł z wołem,
pod nieba okołem,
Parą nań swą buchają,
Dzieciątko zagrzewają.

Wejdą w szopę, mali
Anieli strugali
Złotą wierzbę i lipkę,
Dzieciątku na kolibkę.

Jeden kąpiel grzeje,
a drugi się śmieje,
Trzeci pieluszki suszy,
Każdy rad służy z duszy.

Czwarty jeść gotuje,
piąty usługuje,
Szósty po szopie stąpa,
Sprzęty do kąta sprząta.

I my też małemu,
Dzieciątku dobremu,
Z radością usługujmy
Serca swe ofiarujmy.

suwalskie, kolędy

Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2015, 17:16